Asyria 8.10 Orginal Aries Edit Asyria

Regulamin Serwera
Zasady korzystania z usług serwera..


§1 Rejestracja

1.1) Poprzez rejestrację Użytkownik zgadza się korzystać z usług serwera na zasadach przewidzianych w regulaminie. Potwierdził to akceptując regulamin podczas procesu rejestracji.

1.2) Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia nikogo z obowiązku jego przestrzegania. Za wykroczenia przewidziane w regulaminie grozi kara (utrata postaci/konta, okresowy/stały ban, ostrzeżenia itp.)

§2 Kożystanie z postaci

2.1) Zabronione jest używanie konta w celach reklamowych.

2.2) Zabronione jest posiadanie multikonta oraz tz. noob char'ów mających na celu dostarczyć głównej postaci pieniędzy.

2.3) Tworzenie pistaci o nazwach przypominających kogoś z administracji oraz załogi serwera.

2.4) Zabronione jest blokowanie dostępu do określonych miejsc i expowisk, spamowanie, blokowanie dostępu do npc.

§3 Dane wprowadzane przy logowaniu, hasła

3.1) Użytkownik jest zobowiązany do ściśle poufnego traktowania wszystkich swoich danych wprowadzanych przy logowaniu, haseł i kluczy. Dane dotyczące logowania użytkownik może wprowadzać wyłącznie na głównej stronie serwer'a.

3.2) Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje dane dotyczące logowania, hasła i klucze przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

§4 Komunikacja

4.1) Zabronione jest obrażanie innych graczy w: nickach, wiadomościach w grze, profilach, nazwach gildii oraz w innych kontaktach pomiędzy graczami lub graczem a obsługą gry.

4.2) Zabronione jest używanie wulgaryzmów (również wykropkowanych, przekręconych itp. oraz będącymi wulgaryzmami w językach obcych).

4.3) Zabronione jest używanie wszelkich form językowych uznawanych za kontrowersyjne oraz naruszających zasady współżycia społecznego.

4.4) Zabronione jest używanie oraz propagowanie treści pornograficznych w każdej postaci oraz linków prowadzących do takich treści.

4.5) Groźby i szantaże są dozwolone tylko w grze i mogą dotyczyć tylko gry.

4.6) Groźby i szantaże dotyczące życia realnego oraz podszywanie się pod obsługę gry prowadzą do wykluczenia z gry. Skrajnie polityczne, pornograficzne lub w inny sposób niezgodne z prawem wypowiedzi w grze są surowo zabronione.

4.7) Zakazane jest przesyłanie linków do serwerów konkurencyjnych lub systemów premiowych.

4.8) Zabronione jest zaśmiecanie serwera oraz notorycznego poruszania spraw, które obsługa gry uznała za załatwione.

4.9) Zabronione jest proszenie administracji oraz załogi o darmowe przedmioty w grze.

§5 Awarie i błędy

5.1) Nasza administracja dokłada wszelkich starań aby zapewnić ciągłą, bezproblemową gre. Jednak w przypadkach niezależnych od nas, niektóre usługi mogą być nie zawsze dostępne. W związku z tym żaden użytkownik nie może żądać dostępności tych usług.

5.2) W żadnym stopniu nie jesteśmy odpowiedzialni za awarie serwera, wady funkcjonalności, oraz włamania na konta wynikające ze strony użytkownika.

5.3) Występowanie wszelkich niedogodności dla użytkownika wynikających z awarii serwera, wad funkcji, shackowania - nie upoważnia użytkownika do żądania przywrócenia jego/jej stanu konta przed zaistnieniem tej sytuacji.

5.4) Każdy gracz jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania błędów do Supportu/Pomocy. Wykorzystywanie błędów jest surowo zabronione.

§6 Boty/Skrypty

6.1) Boty oraz inne programy automatyzujące przebieg gry są niedozwolone.

§7 Usunięcie konta oraz kary

7.1) Konto może zostać zablokowane lub usunięte bez podania przyczyny. Nie dotyczy to przewinień zawartych w regulaminie gry.

7.2) Usunięcie może nastąpić automatycznie, jeżeli nie logowało się dłużej niż miesiąc.

7.3) Konto może zostać zablokowane w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. Po przekazaniu informacji do obsługi gry o możliwym naruszeniu regulaminu, przeprowadza się czynności mające na celu pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności regulaminowej. W celu otrzymania obrazu stanu faktycznego, obsługa gry zapoznaje się z całym materiałem informacyjnym, który jest zapisany przez system gry, a także z danymi dostarczonymi przez gracza dokonującego zawiadomienia po ich weryfikacji.

7.4) Gracz ma prawo do sprzeciwu. Sprzeciw należy nadesłać do 5 dni od dnia nałożenia blokady na konto. Obsługa gry zastrzega sobie prawo do nie wzięcia pod uwagę sprzeciwu nadesłanego po tym terminie. W razie braku sprzeciwu, konto może zostać skasowane.

7.5) Jeśli konto zostanie zablokowane za złamanie regulaminu, konto premium nie jest zwracane ani przedłużane. Również jego koszty nie są zwracane.

7.6) W uzasadnionych przypadkach (na przykład działania na szkodę gry) obsługa gry ma prawo zablokować lub wykluczyć z gry konto gracza z powodów innych niż podane w niniejszym regulaminie.

§8 Rekompensaty

8.1) Jeśli gracz ucierpi z powodu błędu Teamu, otrzyma z tego tytułu rekompensatę.

8.2) Jeśli gracz ignoruje postanowienia GM'a/Moderatora i pyta innego GM'a/Moderatora, zostanie nagrodzony ostrzeżeniem.

8.3) Wszelkie sprawy związane z rekompensatą, odszkodowaniem, itp. należy zgłaszać wyłącznie na forum. Gracz domagający się rekompensaty musi uwiarygodnić swoją prośbę przez posiadanie dowodu na błąd czy to w postaci screena, filmiku..itp.

§9 Pozostałe zasady

9.1) Administracja zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu graczy o treści planowanych zmian.

9.2) Administracja zastrzega sobie prawo do karania graczy łamiących Regulamin w inny sposób, niż opisany w niniejszym Regulaminie.

§10 SmS Shop

10.1) Administracja nie odpowiada w żaden sposób za stracenie przedmiotow wykupinych poprzez SmS.

10.2) Jeśli kod został wykorzystany nie moze zostac odnowiony ani zamieniony na inny.

10.3) Musisz byc wylogowany w grze aby kupic przedmiot, jesli zle dokonasz zakupu administracja nie odpowiada za utracony kod i przedmiot w grze.